Tìm kiếm
LIÊN KẾT


Tác giả :

Trích yếu:

Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số: 5099/QĐ- BGDĐT
Ngày ban hành: ngày 19 tháng 11 năm 2012
Loại văn bản: Quyết định
Người ký duyệt: ngày 19 tháng 11 năm 2012
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Link download: Tải về

 

Trích yếu:

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Số: 08/2013/TT-BNV
Ngày ban hành: ngày 31 tháng 07 năm 2013
Loại văn bản: Thông tư
Người ký duyệt: Nguyễn Duy Thăng
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Link download:  Tải về

 

Trích yếu:

Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Số: 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày ban hành: ngày 28 tháng 11 năm 2014
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Người ký duyệt: Bùi Văn Ga, Trần Anh Tuấn
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo
Link download:  Tải về

 

Trích yếu:

Thông tư của Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ số 19/2001/TT-BTCCBCP ngày 25 tháng 4 năm 2001 về việc hướng dẫn thực hiện nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu

Số: 19/2001/TT-BTCCBCP
Ngày ban hành: ngày 25 tháng 4 năm 2001
Loại văn bản: Thông tư
Người ký duyệt: Đỗ Quang Trung
Cơ quan ban hành: Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ
Link download: Tải về

 

Trích yếu:

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Số: 16/2009/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: ngày 17 tháng 7 năm 2009
Loại văn bản: Thông tư
Người ký duyệt: Phạm Vũ Luận
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Link download:  Tải về

 

Trích yếu:

Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Số: 47/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 31 tháng 12 năm 2014
Loại văn bản: Thông tư
Người ký duyệt: Bùi Văn Ga
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Link download:  Tải về

 

47/2014/TT-BGDĐT

Trích yếu:

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo

Số: 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày ban hành: ngày 15 tháng 04 năm 2009
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Người ký duyệt: Trần Văn Tuấn, Nguyễn Thiện Nhân
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ
Link download: Tải về


Trích yếu:

Quy định về Đạo đức nhà giáo

Số:

16/2008/QĐ-BGDĐT

Ngày ban hành:

ngày 16 tháng 4 năm 2008

Loại văn bản:

Quyết định

Người ký duyệt:

Nguyễn Thiện Nhân

Cơ quan ban hành:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Link download:

Tải về

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2015, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

Email: ptccb@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 30,240

Tổng truy cập:279,124