Tìm kiếm

LIÊN KẾT


Tác giả :
 I.  MỤC ĐÍCH:

-          Tuyển lao động đúng theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao của đơn vị trực tiếp sử dụng lao động.

-          Thực hiện kế hoạch tuyển dụng lao động hàng năm đã được Ban Giám hiệu xét duyệt.

II. QUY TRÌNH:

A. Lưu trình:

 

B. Quy trình chi tiết:

Bước

Tiến trình thực hiện

Trách nhiệm

1

Lập kế hoạch tuyển dụng:

Tháng 01 hàng năm, các đơn vị lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự của năm học sau (biểu mẫu 1), gửi cho Phòng Tổ chức – Cán bộ để trình Hiệu trưởng.

Trưởng đơn vị

Trưởng phòng TC-CB

2

Duyệt kế hoạch và lập Hội đồng tuyển dụng:

Phòng Tổ chức – Cán bộ đối chiếu các yêu cầu chung của Trường (khối lượng công tác, định hướng phát triển của đơn vị, của Trường) trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch, chỉ tiêu xét tuyển và thành lập Hội đồng tuyển dụng.

 

Trưởng phòng TC-CB

Hiệu trưởng

3

Thông báo tuyển dụng:

Tháng 2 và tháng 6 hàng năm, căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng nhân sự đã được duyệt của từng đơn vị, Phòng Tổ chức – Cán bộ lập kế hoạch thực hiện và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trưởng phòng TC-CB

4

Thu nhận và lập danh sách hồ sơ dự tuyển:

-  Phát hành mẫu hồ sơ tuyển dụng (biểu mẫu 2, 3, 4).

- Kiểm tra, thu nhận hồ sơ đạt yêu cầu theo thông báo tuyển dụng và cấp biên nhận (biểu mẫu 5).

-  Lập danh sách trích ngang người dự tuyển ()

TP. TC-CB

Chuyên viên tổ chức

 

 

5

Xét tuyển:  30 – 40 ngày sau khi thông báo tuyển dụng

-       Vòng 1:

Phòng Tổ chức – Cán bộ: phối hợp với đơn vị có nhu cầu tuyển lao động xem xét, kiểm tra, phân loại hồ sơ, đề nghị danh sách những người dự tuyển được tham gia phỏng vấn và trình Hiệu trưởng ký duyệt.

Thông báo qua bưu điện (hoặc điện thoại) và trên trang Web của Trường cho người được tham gia phỏng vấn biết thời gian, địa điểm, hình thức phỏng vấn.

-       Vòng 2:

 • Trắc nghiệm IQ, kiểm tra tin học, ngoại ngữ:

Phòng Tổ chức – Cán bộ mời và tổ chức để Trung tâm tư vấn và các đơn vị chuyên môn làm trắc nghiệm IQ, kiểm tra trình độ ngoại ngữ, tin học của người dự tuyển.

 

 

 

 • Kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ:

Đơn vị tuyển dụng tổ chức phỏng vấn và kiểm tra trình độ của người dự tuyển về chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến chức danh dự tuyển.

 • Phỏng vấn: (biểu mẫu 7)

Tổ phỏng vấn gồm Hội đồng xét tuyển (Hiệu trưởng, đại diện phòng Tổ chức – Cán bộ, đại diện đơn vị tuyển nhân sự) và chuyên gia tư vấn (nếu có).

 • Tổng hợp kết quả:

Phòng Tổ chức – Cán bộ tổng hợp các ý kiến đánh giá qua phỏng vấn, kiểm tra chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, kết quả trắc nghiệm IQ (biểu mẫu 8); trình Hội đồng xét tuyển xem xét, quyết định.

 

 

 

Trưởng phòng TC-CB

Hiệu trưởng

 

Chuyên viên tổ chức

 

 

Trưởng phòng TC-CB,

Chuyên gia tư

vấn, Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin

 

Trưởng đơn vị

Trưởng Bộ môn

 

 

Hội đồng xét tuyển và chuyên gia tư vấn

 

Trưởng phòng TC-CB

Hội đồng xét tuyển

6

Thông báo kết quả - Ký hợp đồng làm việc:

15 ngày sau khi xét/ thi tuyển xong.

-       Phòng Tổ chức – Cán bộ:

Chuẩn bị hợp đồng lao động; niêm yết công khai danh sách trúng tuyển tại nơi nhận hồ sơ, gởi thông báo cho đơn vị và người dự tuyển (theo địa chỉ người dự tuyển đã đăng ký) biết kết quả xét tuyển dụng; gởi giấy báo (hoặc qua điện thoại) và đưa lên trang Web trường để người được tuyển dụng biết các yêu cầu về bổ túc hồ sơ, ngày ký hợp đồng làm việc chính thức.

-       Người trúng tuyển:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo đã trúng tuyển, đến Phòng Tổ chức – Cán bộ hoàn chỉnh hồ sơ dự tuyển như quy định, nộp bản sao có công chứng và xuất trình bản chính các loại giấy tờ ở mục 4 trong Biểu mẫu 2 để kiểm tra; ký Hợp đồng làm việc; khai lý lịch cán bộ viên chức. Nếu có lý do chính đáng, người được tuyển dụng có thể làm đơn xin gia hạn thời gian nhận việc, nhưng thời gian xin gia hạn không được quá 15 ngày.

-       Hiệu trưởng:

Ký hợp đồng làm việc cho những người được tuyển.

-       Đơn vị:

Gởi giấy báo ngày nhận việc chính thức của nhân sự mới cho Phòng Tổ chức – Cán bộ ngay khi người trúng tuyển đến nhận việc.

 

 

Trưởng phòng TC-CB

Chuyên viên tổ chức

 

 

 

 

Người được tuyển dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Trưởng đơn vị

 

7

Quản lý và thực hiện các chế độ có liên quan đến người mới được tuyển dụng:

Đơn vị:

.  Quản lý trực tiếp và phân công công tác cụ thể cho người lao động.

.  Trong vòng 05 ngày kể từ khi người được tuyển nhận việc, gởi cho Phòng Tổ chức – Cán bộ danh sách cán bộ được phân công hướng dẫn thử việc đối với người được tuyển có trình độ từ trung cấp trở lên.

.  Nhận xét quá trình thử việc trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 05 ngày.

.  Khi người lao động xin thôi việc hoặc tự ý bỏ việc thì Trưởng đơn vị phải báo ngay cho Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ trong vòng 03 ngày.

*  Riêng đối với hợp đồng lao động do đơn vị tự trả lương, nhà trường sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.

Phòng Tổ chức – Cán bộ:

*    Tổ chức giới thiệu về Trường, phổ biến các yêu cầu đối với CBVC trong thời gian thử việc (theo Quy định về thử việc và hướng dẫn thử việc của cán bộ viên chức).

*    Trình Hiệu trưởng ký quyết định công nhận cán bộ hướng dẫn thử việc.

*    Lập sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động mới trong quý và ghi sổ Bảo hiểm xã hội hàng năm.

*   Thực hiện các chế độ chính sách khác liên quan đến người lao động theo đúng qui định hiện hành.

 

 

Trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng phòng TC-CB

 

 

 

Chuyên viên tổ chức

III. Biểu mẫu:

 1. Biểu mẫu 1:  Đề nghị tuyển dụng của đơn vị
 2. Biểu mẫu 2:  Túi hồ sơ
 3. Biểu mẫu 3:  Đơn xin dự tuyển
 4. Biểu mẫu 4:  Sơ yếu lý lịch
 5. Biểu mẫu 5:  Biên nhận hồ sơ
 6. Biểu mẫu 6:  Danh sách trích ngang hồ sơ tuyển dụng
 7. Biểu mẫu 7:  Bảng đánh giá các ứng viên dự phỏng vấn
 8. Biểu mẫu 8:  Bảng tổng hợp kết quả tuyển dụng
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2015, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

Email: ptccb@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 28,215

Tổng truy cập:343,676