Tìm kiếm
LIÊN KẾT


Tác giả :

Trích yếu:

Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

Số:

174/2008/QĐ-TTg

Ngày ban hành:

Ngày 31 tháng 12 năm 2008

Loại văn bản:

Quyết định

Người ký duyệt:

Nguyễn Thiện Nhân

Cơ quan ban hành:

Thủ tướng Chính phủ

Link download:

Tải về

 

Trích yếu:

Quyết định ban hành điều lệ trường Đại học

 

Số:

70/2014/QĐ-TTg

Ngày ban hành:

ngày 10 tháng 12 năm 2014

Loại văn bản:

Quyết định

Người ký duyệt:

 

Cơ quan ban hành:

Thủ tướng Chính phủ

Link download:

 Tải về

 

Trích yếu:

Hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW ngày 6/6/2013 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều của Quy định 181- QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý vi phạm kỷ luật đảng viên vi phạm

Số:

09-HD/UBKTTW

Ngày ban hành:

ngày 6 tháng 6 năm 2013

Loại văn bản:

Hướng dẫn

Người ký duyệt:

Ngô Văn Dụ

Cơ quan ban hành:

Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Link download:

Tải về

 

Trích yếu:

Bộ luật Lao động

Số:

10/2012/QH13

Ngày ban hành:

18 tháng 6 năm 2012

Loại văn bản:

Bộ luật

Người ký duyệt:

Nguyễn Sinh Hùng

Cơ quan ban hành:

Quốc hội

 

Link download:

 Tải về

 

Trích yếu:

Luật Viên chức

Số:

58/2010/QH12

Ngày ban hành:

ngày 15 tháng 11 năm 2010. 

Loại văn bản:

Bộ luật

Người ký duyệt:

Nguyễn Phú Trọng

Cơ quan ban hành:

Quốc hội

 

Link download:

Tải về

 

Trích yếu:

Nghị định quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

Số:

46/2010/NĐ-CP

Ngày ban hành:

ngày 27 tháng 4 năm 2010

Loại văn bản:

Nghị định

Người ký duyệt:

Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan ban hành:

Chính phủ

Link download:

Tải về

 

Trích yếu:

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Giáo dục Đại học

Số:

141/2013/NĐ-CP

Ngày ban hành:

ngày 24 tháng 10 năm 2013

Loại văn bản:

Nghị định

Người ký duyệt:

Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan ban hành:

Chính phủ

Link download:

Tải về

 

Trích yếu:

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Số:

29/2012/NĐ-CP

Ngày ban hành:

ngày 12 tháng 04 năm 2012

Loại văn bản:

Nghị định

Người ký duyệt:

 

Cơ quan ban hành:

Chính phủ

Link download:

 Tải về

 

Trích yếu:

Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Số:

17/2013/NĐ-CP

Ngày ban hành:

ngày 19 tháng 02 năm 2013

Loại văn bản:

Nghị định

Người ký duyệt:

 

Cơ quan ban hành:

Chính phủ

Link download:

Tải về

 

Trích yếu:

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của “quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư” ban hành kèm theo quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ

Số:

20/2012/QĐ-TTg

Ngày ban hành:

ngày 27 tháng 04 năm 2012

Loại văn bản:

Quyết định

Người ký duyệt:

Nguyễn Thiện Nhân

Cơ quan ban hành:

Thủ tướng Chính phủ

Link download:

 Tải về

 

Trích yếu:

Luật Thi đua, khen thưởng

Số:

15/2003/QH11

Ngày ban hành:

Ngày 26 tháng 11 năm 2003

Loại văn bản:

Luật

Người ký duyệt:

Nguyễn Văn An

Cơ quan ban hành:

Quốc hội

Link download:

 Tải về

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2015, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

Email: ptccb@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 31,276

Tổng truy cập:280,160