Tìm kiếm
LIÊN KẾT


Tác giả :

Trích yếu:

Thông báo về việc thực hiện nội quy cơ quan và công tác an ninh trật tự trong trường
Số: 150/ĐHSPKT-TCCB
Ngày ban hành: ngày 29  tháng 7 năm 2015
Loại văn bản: Thông báo
Người ký duyệt: Trương Thị Hiền
Cơ quan ban hành: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Link download: Tải về

 

Trích yếu:

Quy định về mức hỗ trợ học phí cho cán bộ, viên chức đi học Cao học – Nghiên cứu sinh trong nước
Số: 124/QĐ-ĐHSPKT-TCCB
Ngày ban hành: ngày 22  tháng 11 năm 2011
Loại văn bản: Quy định
Người ký duyệt: Đỗ Văn Dũng
Cơ quan ban hành: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Link download:  Tải về

 

Trích yếu:

Quy định về việc quản lý cán bộ, viên chức đi học ở nước ngoài
Số: 110/QyĐ-ĐHSPKT-TCCB
Ngày ban hành: ngày 21  tháng 7 năm 2014
Loại văn bản: Quy định
Người ký duyệt: Đỗ Văn Dũng
Cơ quan ban hành: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Link download:  Tải về

 

Trích yếu:

Quy định về tiêu chuẩn giảng viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Số: 42 /QĐ-ĐHSPKT -TCCB
Ngày ban hành: ngày  09  tháng 4  năm 2013   
Loại văn bản: Quy định
Người ký duyệt: Đỗ Văn Dũng
Cơ quan ban hành: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Link download:  Tải về

 

Trích yếu:

Quyết định về việc phê duyệt Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường
Số: 813/QĐ-ĐHSPKT-TCCB
Ngày ban hành: Ngày 23 tháng 03 năm 2015
Loại văn bản: Quyết định
Người ký duyệt: Đỗ Văn Dũng
Cơ quan ban hành: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Link download: Tải về 


Trích yếu:

Thông báo về việc phân công công tác của Ban Giám hiệu

Số:

119/TB-ĐHSPKT

Ngày ban hành:

ngày 01 tháng 6 năm 2015

Loại văn bản:

Thông báo

Người ký duyệt:

Đỗ Văn Dũng

Cơ quan ban hành:

trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Link download:

Tải về

 

Trích yếu:

Kế hoạch triển khai Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn

Số:

78/KH-ĐHSPKT

Ngày ban hành:

ngày 20 tháng 5 năm 2015

Loại văn bản:

Kế hoạch

Người ký duyệt:

Đỗ Văn Dũng

Cơ quan ban hành:

trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Link download:

Tải vềTrích yếu:

Quy định về việc photo văn bản

Số:

27/QyĐ-ĐHSPKT-HCTH

Ngày ban hành:

ngày 26 tháng 02 năm 2014

Loại văn bản:

Quy định

Người ký duyệt:

Đỗ Văn Dũng

Cơ quan ban hành:

trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Link download:

Tải về

 

Trích yếu:

Hệ thống đánh giá năng lực thực hiện – KPIs áp dụng tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Số:

279 /ĐHSPKT-QTCL

Ngày ban hành:

ngày 11 tháng 02 năm 2014

Loại văn bản:

Tài liệu

Người ký duyệt:

Đỗ Văn Dũng

Cơ quan ban hành:

trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Link download:

Tải về

 

Trích yếu:

Quyết định về việc ban hành tạm thời về xử lý kỷ luật viên chức vi phạm chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Số:

938/QĐ-ĐHSPKT

Ngày ban hành:

Ngày 06 tháng 4 năm 2015

Loại văn bản:

Quyết định

Người ký duyệt:

Đỗ Văn Dũng

Cơ quan ban hành:

trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Link download:

Tải về

 

Trích yếu:

Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến 2020

Số:

1030/ĐHSPKT

Ngày ban hành:

ngày 24 tháng 11 năm 2014

Loại văn bản:

Quyết định

Người ký duyệt:

Đỗ Văn Dũng

Cơ quan ban hành:

trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Link download:

Tải về

 

Trích yếu:

Quyết định về việc ban hành quy chế sử dụng điện trong trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Số:

1031/QĐ-ĐHSPKT

Ngày ban hành:

ngày 04 tháng 5 năm 2015

Loại văn bản:

Quyết định

Người ký duyệt:

Đỗ Văn Dũng

Cơ quan ban hành:

trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Link download:

Tải về

 

Trích yếu:

Quyết định về việc ban hành quy định công tác tư vấn đối với sinh viên

Số:

389/QĐ-ĐHSPKT-CTHSSV

Ngày ban hành:

ngày 19 tháng 9 năm 2015

Loại văn bản:

Quyết định

Người ký duyệt:

Đỗ Văn Dũng

Cơ quan ban hành:

trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Link download:

Tải về

 

Trích yếu:

Quy định công tác tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo đón tiếp các đoàn khách đến làm việc với trường

Số:

95/QyĐ-ĐHSPKT-HCTH

Ngày ban hành:

ngày 20 tháng 6 năm 2014

Loại văn bản:

Quy định

Người ký duyệt:

Lâm Mai Long

Cơ quan ban hành:

trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Link download:

Tải về

 

Trích yếu:

Quyết định về việc ban hành quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và  lao động hợp đồng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Số: 1402/QĐ-ĐHSPKT-TCCB
Ngày ban hành: Ngày 14 tháng 07 năm 2015
Loại văn bản: Quyết định
Người ký duyệt: Đỗ Văn Dũng
Cơ quan ban hành: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Link download: Tải về
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2015, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

Email: ptccb@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 30,253

Tổng truy cập:279,137