Tác giả :

Trưởng bộ môn vui lòng hướng dẫn giảng viên thỉnh giảng điền vào File thông tin giảng viên thỉnh giảng


[Download]

Lưu ý:

Mỗi giảng viên thỉnh giảng lưu thành một file riêng.

Tên file của giảng viên cấp mã lần đầu được viết liền không dấu, in hoa chữ cái đầu (Ví dụ: NguyenVanA.xlsx).

 

Sau khi được cấp mã giảng viên, Chuyên viên Phòng TCHC sẽ gửi lại file cho Trưởng Bộ môn, Tên file là mã giảng viên thỉnh giảng (Ví dụ: 1234.xlsx). Bộ môn mời giảng và Giảng viên thỉnh giảng lưu giữ file này gửi lại các đơn vị khác khi cần hoặc khi có sự thay đổi thông tin.

 

Thông tin cấp mã vui lòng gửi về

Email: qltg@hcmute.edu.vn

Subject: [CapMa] Tên bộ môn - Khoa

Trường hợp có nhiều file thì nén lại và gửi chung trong một email đối với một bộ môn. 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2020, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

Email: ptchc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 36,552

Tổng truy cập:499,775