Tác giả :

Đối tượng được thanh toán:
Là cán bộ, viên chức của trường được cử đi học Thạc sỹ, Tiến s
ĩ (Có quyết định của trường cử đi học).

Mức hỗ trợ học phí: áp dụng tại mục 3 Điều 5 Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

Thời gian được thanh toán cho mỗi khóa học

Đối với cao học: 2 năm (4 học kỳ)

Đối với Nghiên cứu sinh: 3 năm (6 học kỳ)

Các trường hợp đặc biệt (nếu ) thì thời gian thanh toán cụ thể theo quyết định.

Cách Thực hiện

Cá nhân làm giấy đề nghị thanh toán (Theo mẫu);

Kèm biên lai thu học phí (Bản chính);

Quyết định cử đi học (bản photo);

gửi về phòng Tổ chức - Cán bộ để làm thủ tục thanh toán.

(Trích 212/QyĐ-ĐHSPKT ngày 23/10/2015)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2020, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

Email: ptchc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 41,162

Tổng truy cập:507,971