Tìm kiếm

LIÊN KẾT


Tác giả :

Văn bản căn cứ: Quyết định số 475/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo các đơn vị của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 
(Tải văn bản)

QUY TRÌNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG BỘ MÔN:

  1. Ban chủ nhiệm khoa tổ chức họp toàn thể giảng viên trong bộ môn để lấy thư giới thiệu trưởng bộ môn
    • Hội nghị lấy thư giới thiệu, phiếu tín nhiệm chỉ được tiến hành khi có tối thiểu 2/3 tổng số viên chức thuộc thành phần triệu tập dự họp có mặt.
    • Tỷ lệ thư giới thiệu, phiếu tín nhiệm được tính trên tổng số viên chức tham gia bỏ phiếu.
  1. Trên cơ sở kết quả giới thiệu của bộ môn, Trưởng khoa/TT thống nhất với cấp ủy và đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm.
DANH MỤC HỒ SƠ BỔ NHIỆM TRƯỞNG BỘ MÔN
 

1.  Bản tự nhận xét, đánh giá viên chức đối với người được giới thiệu bổ nhiệm. (Tải mẫu)

2.  Bản nhận xét, đánh giá viên chức của trưởng đơn vị đối với người được giới thiệu bổ nhiệm (Tải mẫu)

3. Mẫu Thư Giới thiệu (Tải mẫu)

4.  Biên bản họp bộ môn về việc lấy thư giới thiệu bổ nhiệm trưởng bộ môn (Tải mẫu)

5.  Tờ trình của BCN Khoa về việc bổ nhiệm Trưởng Bộ môn (Tải mẫu)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2015, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

Email: ptccb@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 47,487

Tổng truy cập:450,731