Tác giả :

NHIỆM VỤ VIÊN CHỨC TẬP SỰ

Đối với cán bộ giảng dạy

- Soạn bài giảng và các tài liệu liên quan để chuẩn bị cho việc giảng dạy theo sự phân công của Trưởng bộ môn/trưởng khoa;

- Tham dự các giờ dạy của người hướng dẫn tập sự hoặc đồng nghiệp khác để rút kinh nghiệm;

- Tập sự giảng dạy có sự tham dự của cán bộ hướng dẫn tập sự, các đồng nghiệp khác (sau từng buổi/giờ dạy phải có nhận xét của cán bộ hướng dẫn tập sự);

- Tập sự giảng dạy độc lập;

- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: tự học 2 chuyên đề có báo cáo ở xemina khoa học của khoa, chuẩn bị cho việc học tập ở bậc cao hơn;

- Thực hiện các công việc khác (hành chính, giáo vụ ...) do Trưởng đơn vị giao;

- Báo cáo kết quả với người hướng dẫn tập sự: mỗi quý một lần và vào cuối kỳ tập sự.

Đối với viên chức hành chính

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu của đơn vị tuyển dụng dưới sự hướng dẫn của cán bộ hướng dẫn tập sự;

- Tham dự các khóa học để nâng cao trình độ chuyên môn theo yêu cầu;

- Hoàn thành các công việc khác của Trưởng đơn vị giao;

- Báo cáo kết quả với người hướng dẫn tập sự: mỗi quý một lần và vào cuối kỳ tập sự.

YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ

Đối với cán bộ giảng dạy

a) Chứng chỉ Lý luận dạy đại học;

b) Chứng chỉ Triết học;

c) Chứng chỉ ngoại ngữ: TOEFL 500 hoặc TOEIC: 600 trở lên (trừ những người có bằng 2 là đại học chuyên ngành Anh văn) hoặc tương đương của 1 trong 5 ngoại ngữ chính (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung)

(Riêng đối với giảng viên ngoại ngữ thì phải có chứng chỉ TOEFL 650 điểm trở lên đối với môn Anh văn và chứng chỉ C đối với những ngoại ngữ khác).

Các trường hợp được đào tạo ở nước ngoài, nếu nước đó không sử dụng ngôn ngữ chính là Anh văn thì phải có chứng chỉ TOEFL 450 hoặc TOEIC 550.

d) Đạt kết quả kiểm tra của Trường (Theo hướng dẫn riêng của trường)

Đối với viên chức hành chính trình độ đại học là chuyên viên, nghiên cứu viên, kê toán viên, kỹ sư, thư viện viên

a) Có chứng chỉ B ngoại ngữ, chứng chỉ B tin học;

b) Có chứng chỉ quản lý Nhà nước (ngạch Chuyên viên);

c) Đạt kết quả kiểm tra của Trường (Theo hướng dẫn riêng của trường)

(Quyết định số 318/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 17 tháng 11 năm 2010)

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐỂ XEM XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA NGƯỜI TẬP SỰ

Đối với Khoa/Trung tâm: Mỗi đơn vị thành lập Hội đồng xét hết hạn tập sự cấp khoa/Trung tâm để đánh giá về năng lực chuyên môn, khả năng sư phạm của viên chức tập sự. Hội đồng gồm có 5 thành viên (Trưởng, phó khoa/Trung tâm, một số Trưởng bộ môn và cán bộ hướng dẫn tập sự) do Trưởng khoa/Trung tâm làm chủ tịch hội đồng. Hội đồng tự tổ chức dự 01 tiết giảng của viên chức tập sự và đánh giá kết quả (Theo mẫu đính kèm)

Đối với các Phòng, Ban: Các phòng ban thành lập Hội đồng gồm Trưởng, phó đơn vị và cán bộ hướng dẫn tập sự để đánh giá về khả năng chuyên môn của viên chức tập sự (Theo mẫu đính kèm)

Sau khi tổ chức kiểm tra, đánh giá xong các đơn vị gởi toàn bộ hồ sơ xét hết hạn tập sự, phiếu đánh giá và bảng tổng hợp điểm về phòng Tổ chức - Cán bộ. Trên cơ sở đó nhà trường sẽ tiến hành xét hết hạn tập sự cho viên chức thử việc.

(Thông báo số 84/TB-ĐHSPKT-TCCB ngày 07 tháng 9 năm 2011)

HỒ SƠ CÔNG NHẬN HẾT HẠN TẬP SỰ

1.  Đối với cá nhân xét hết tập sự

1.1. Đơn đề nghị công nhận hết hạn tập sự,

1.2.Bản báo cáo kết quả tập sự (theo mẫu của Phòng TCCB),

1.3. Hợp đồng làm việc lần đầu (bản sao),

1.4. Các văn bằng, chứng chỉ (bản sao có công chứng)

-  Bằng tốt nghiệp Đại học, Thạc sỹ;

-  Chứng chỉ Triết học (Đối với giảng viên);

- Chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm (Đối với giảng viên);

- Chứng chỉ B Tin học;

-  Chứng chỉ Anh văn (Đối với giảng viên, theo yêu cầu về trình độ);

-  Chứng chỉ B ngoại ngữ, Quản lý nhà nước (đối với ngạch chuyên viên)

1.5. Lý lịch cán bộ, viên chức (Theo mẫu nhận tại phòng TC - CB)

2. Đối với đơn vị quản lý cá nhân tập sự:

2.1.Nhận xét của người hướng dẫn tập sự (người hướng dẫn tập sự phải có nhận xét về phẩm chất, năng lực công tác chuyên môn, khả năng đáp ứng công việc . . .)

2.2. Biên bản họp Bộ môn hoặc phòng, ban

2.3.Kết quả kiểm tra và phiếu đánh giá của Hội đồng xét hết hạn tập sự (Theo thông báo số 84/TB-ĐHSPKT-TCCB ngày 07/9/2011 về hướng dẫn bổ sung thủ tục và điều kiện hết hạn tập sự).

2.4.Nhận xét và đề nghị của Trưởng đơn vị về việc công nhận hết thời hạn tập sự (Trưởng đơn vị nhận xét người tập sự có hoàn thành nhiệm vụ hay không và đề nghị công nhận hoặc không công nhận hoàn thành tập sự … Nếu hoàn thành tập sự thì đề nghị về thời gian ký hợp đồng tiếp theo: tối thiểu là 12 tháng và tối đa là 2 năm).

Thời gian nộp hồ sơ: tối thiểu 5 ngày sau khi hết thời gian tập sự.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2020, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

Email: ptchc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 53,998

Tổng truy cập:857,766