• Công chức, viên chức việc rèn “Tứ đức” theo lời Bác

  Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề cập tới bốn đức "Cần, Kiệm, Liêm, Chính". Theo Người bốn đức đó không chỉ là những phẩm chất cơ bản, là “gốc” của người cách mạng mà còn là nền tảng của “đời sống mới, nền tảng Thi đua ái quốc”.

 • Triết lý giáo dục Hồ Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất thân trong một gia đình khoa bảng, có truyền thống hiếu học, từ nhỏ đã say mê học tập, khao khát tìm tòi cái mới, cái tiến bộ. Người đã sớm nhận ra rằng muốn cứu nước, phải nâng cao dân trí trước hết là cho thanh thiếu niên. Những bài báo đầu tiên Người viết trên đất Pháp đều xoay quanh chủ đề này: tố cáo chính sách ngu dân của chính quyền thuộc địa, truyền bá những quan điểm giáo dục tiên tiến, kêu gọi, thức tỉnh thanh niên trong nước.

 • Chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về cách tổ chức công việc, lựa chọn cán bộ, kiểm tra

  Theo Hồ Chí Minh, để cách mạng thành công, cùng với đường lối, chính sách đúng đắn phải tổ chức thực thi hiệu quả, đặc biệt là ở ba khâu chính: cách tổ chức công việc, lựa chọn cán bộ thực hiện và kiểm tra. Đây là ba loại công việc cơ bản, đòi hỏi phải được thực thi nghiêm ngặt.

 • Lời Bác dạy về trọng dụng và bồi dưỡng nhân tài

  Tư tưởng về trọng dụng, bồi dưỡng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã, đang và mãi mãi soi đường cho chúng ta trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập.

 • Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

  Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh
  (THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”)

 • Tác phẩm "Sửa đổi lề lối làm việc" - X.Y.Z.

  Năm 1947, giữa lúc phải tập trung chuẩn bị Chiến dịch Thu Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc. Cuốn sách có 6 phần: Phê bình và sửa chữa; Mấy điều kinh nghiệm; Tư cách và đạo đức cách mạng; Vấn đề cán bộ; Cách lãnh đạo; Chống thói ba hoa. Cuốn sách đã chỉ dẫn, động viên sức mạnh của Đảng, của dân tộc, của quân, dân ta góp phần đưa cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện giành thắng lợi vẻ vang. Ngày nay, thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuốn “Sửa đổi lối làm việc” càng trở nên cần thiết.

 • Bác Hồ thăm chợ Tết Đồng Xuân

  Hôm ấy vào 30 tháng Chạp năm Quý Mão 1963, Bác Hồ đã đến thăm chợ Tết Đồng Xuân-Hà Nội. Bác định mua một đóa hoa huệ-loài hoa trinh bạch mà Người rất yêu thích, nhưng không mua được, Người rất buồn. Thiếu tướng Phan Văn Xoàn, nguyên Tư lệnh Bộ đội Cảnh vệ hồi niệm lại câu chuyện tình cảm xúc động này của Bác từ hơn 45 năm trước.

 • Hồ Chí Minh - tên Người là cả một niềm thơ

  Không chỉ riêng nhà thơ Cu-ba Phê-lích Pi-ta Rô-đri-ghết mới cảm nhận như thế. Cả thế giới đều nhìn thấy ở Bác Hồ kính yêu của chúng ta một biểu tượng chói ngời của tinh thần độc lập dân tộc, một đỉnh cao văn hóa. Những ngày tháng 9-1969, mặc dù Việt Nam đang có chiến tranh, giữa hai phe TBCN và XHCN đang có cuộc đối đầu quyết liệt, cả thế giới đã nghiêng mình tiễn đưa và dành những lời tốt đẹp nhất để ca ngợi một con người kiệt xuất, vượt cao hơn cả mọi sự kiện và trào lưu hiện tại.

 • Đức và Tài

  Trong mối quan hệ Đức - Tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi Đức là gốc, là nền tảng để luyện Tài, để xây dựng con người mới, Người nói: “Sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”; “Mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay là không”.

 • Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đoàn kết trong Đảng thời kỳ đổi mới

  Năm 1965, nhân dịp mừng 75 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi thảo Di chúc với mục đích “để lại mấy lời này, chỉ nói tóm tắt vài việc thôi. Phòng khi ... sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước và đồng chí trong Đảng khỏi cảm thấy đột ngột”(1). Năm 1968 và 1969, cũng vào dịp sinh nhật, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành chỉnh sửa, viết thêm một số đoạn trong Di chúc. Ngày 09-9-1969, tại Lễ Truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cơ sở tổng hợp bản Di chúc do Người viết năm 1965 và các bản chỉnh sửa, bổ sung các năm 1968 và 1969.

Copyright © 2020, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

Email: ptchc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 53,977

Tổng truy cập:857,745