• Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

  Chiều 21/12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị.

 • BCH Đảng bộ TP.HCM khoá X, nhiệm kỳ 2015-2020

  Sáng nay 17-10, Đại hội X Đảng bộ TP.HCM họp phiên bế mạc, ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 bao gồm 69 uỷ viên. Ban Thường vụ Thành ủy 15 người, 4 Phó bí thư.

 • Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XII

   Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Công văn số 11421 - CV/VPTW, Hướng dẫn số 160/HD-BTGTW ngày 7/9/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020:

 • Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Lần thứ XV Nhiệm kỳ 2015 – 2020

  Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) tiến hành từ ngày 15/04/2015 đến ngày 16/04/2015 đã thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XIV (2010 – 2015) và phương hướng mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ XV (2015 – 2020) và thống nhất kết luận như sau:

Copyright © 2020, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

Email: ptchc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 53,985

Tổng truy cập:857,753